Opracowanie chemomechaniczne

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

12 x movie 11 x description
MATERIAŁY
1. description Jak wykonać zdjęcie za pomocą kliszy i radiowizjografii lock
2. description Interpretacja zdjęć radiologicznych – ciała obce jako potencjalne kłopoty lock
3. description Wybór instrumentarium – porównanie wybranych systemów endodontycznych BioRaCe i FlexMaster lock
4. description Koferdam – trudne przypadki lock
5. description Leczenie jedno- i wieloseansowe – zagrożenia i limitacje lock
6. description Najskuteczniejsze sposoby uzyskania najlepszego dostępu w różnych sytuacjach klinicznych – gdzie i jak trepanować jamy zębów lock
7. description Jak nie dopuścić do pozostawienia miazgi w kanale lock
8. description Mikrobiologia systemu kanałowego lock
9. description Techniki i częstotliwość płukania – dobór roztworów w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału lock
10. description Co zrobić po opracowaniu kanałów, czyli kilka słów o wypełnianiu lock
11. description Nieprawidłowe leczenie kanałowe – skutki, objawy, schemat postępowania lock
12. movie Wypełnienie kanału za pomocą gorącego plugera lock
13. movie Wypełnianie kanałów za pomocą końcówki termokondensacyjnej na skaler lock
14. movie Uszczelnienie koferdamu za pomocą uszczelniacza lock
15. movie Usuwanie zębiniaka i wstępne opracowanie kanałów lock
16. movie Tymczasowa odbudowa zęba do leczenia kanałowego lock
17. movie Termoplastyczne metody wypełniania kanałów lock
18. movie Samodzielne użycie uszczelniacza do koferdamu lock
19. movie Powtórne leczenie kanałowe - udrażnianie kanałów lock
20. movie Poprawianie szczelności koferdamu lock
21. movie Odbudowa do leczenia kanałowego lock
22. movie Metoda bocznej kondensacji gutaperki lock
23. movie Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej lock