Nowoczesne metody wypełniania kanałów korzeniowych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

3 x movie 7 x description
MATERIAŁY
1. description GuttaFlow – płynna gutaperka na zimno lock
2. description Termiczne metody wypełniania kanałów korzeniowych – wiadomości ogólne lock
3. description Metody z termicznie uplastycznionym obturatorem lock
4. description Metoda kondensacji pionowej ciepłej gutaperki lock
5. description Metoda iniekcyjna, czyli metoda wstrzykiwania ciepłej gutaperki lock
6. description Metoda ciągłej fali ciepła lock
7. description Podsumowanie lock
8. movie Wypełnianie kanałów korzeniowych materiałem GuttaFlow2 lock
9. movie Wypełnianie kanałów korzeniowych metodą płynnej, ciągłej fali ciepła lock
10. movie Wypełnianie kanałów korzeniowych obturatorami termoplastycznymi GuttaCore lock