Nowe technologie wykorzystywane w endodoncji cz. 2

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

3 x movie 7 x description

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Gingiwektomia laserowa wokół zęba przedtrzonowego lock
2. movie Wykorzystanie lasera diodowego w chirurgii stomatologicznej lock
3. movie Wykorzystanie lasera erbowo-yagowego w chirurgii stomatologicznej lock
4. description Leczenie kanałowe zęba trzonowego z wykorzystaniem lasera diodowego, instrumentów rotacyjnych i ciekłej gutaperki lock
5. description Leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego będącego filarem w moście protetycznym z głęboką próchnicą korzenia z wykorzystaniem lasera diodowego i ciekłej gutaperki lock
6. description Odbudowa protetyczna zębów po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem technik adhezyjnych lock
7. description Odbudowa zęba siecznego w celu zachowania mostu protetycznego z wykorzystaniem technik adhezyjnych i lasera diodowego lock
8. description Gingiwektomia w przypadku odłamania korony zęba z wykorzystaniem lasera diodowego lock
9. description Instrukcja przygotowania roztworów dezynfekcyjnych lock
10. description Sposób przygotowania roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego z koncentratu w płynie lock